آزمون های Practice Scored

با خريد پكيج هاى آماده سازى رسمى پيرسون، امكان شركت در يك آزمون آزمايشى آنلاين فراهم ميشود كه همانند آزمون واقعى PTE زمانبندى شده و نمره دهى مى گردد و به اين ترتيب شرايط آزمون واقعى براى شما شبيه سازى ميگردد.

پکیج طلایی

GOLD TEST PREPARATION KIT
  • دو آزمون آزمایشی
  • نمونه سوالات آزمون به همراه پاسخ

پکیج پلاتینیوم

PLATINUM TEST PREPARATION KIT
  • سه آزمون آزمایشی
  • نمونه سوالات آزمون به همراه پاسخ

Scored Practice Tests

Scored Practice Tests
  • یک آزمون آزمایشی
  • بدون نمونه سوالات

پکیج نقره ای

SILVER TEST PREPARATION KIT
  • یک آزمون آزمایشی
  • نمونه سوالات آزمون به همراه پاسخ